אל.די. מערכות טיהור - התקנות 2021

חוחית כרמיאל

מגוב מכני אנכי חוחית כרמיאל
משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 500 מ"מ
עומק התקנה – 1.2 מטר
סטטוס – התקנה, הפעלה ומסירה 01/2021

מכון 6 ראשון לציון

תחנת שאיבה מכון 6 ראשון לציון
משרד תכנון – תלם מהנדסים
תאור המגוב – 2 מגובים מכניים אנכיים בניקוי אחורי + 2 דחסנים
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב הרשת – 600 מ"מ
עומק התקנה – 3 מטר
סטטוס – התקנה, הפעלה ומסירה 01/2021

מגוב מכני נגב אקולוגיה

תחנת שאיבה נגב אקולוגיה (מתקן קליטת ביוביות)
משרד תכנון – פלגי מים
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן + ממיין גרוסת
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 8 מ"מ
רוחב הרשת – 500 מ"מ
עומק התקנה – 1.2 מטר
סטטוס – התקנה, הפעלה ומסירה 01/2021

מגוב מכני ביר אל מכסור

מגוב מכני ביר אל מכסור
משרד תכנון – אבו תאיה איבראהים
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 600 מ"מ
עומק התקנה – 2.2 מטר
התקנה – 02/21

סל סינון יד מרדכי

סל סינון אוטומטי יד מרדכי
משרד תכנון – ארגון עובדי המים
תאור המגוב – סל סינון אוטומטי
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב – 760 מ"מ
עומק התקנה – 2.88 מטר
התקנה – 03/21

מגוב מכני אנכי מגן

מגוב מכני אנכי מגן
משרד תכנון – אריה שוורץ
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב הרשת – 600 מ"מ
עומק התקנה – 4.23 מטר
התקנה – 03/21

מט"ש חריש

מכון טיהור שפכים חריש
משרד תכנון – סירקין בוכנר קורנברג
תאור המגוב – 2 מגובים מכניים אנכיים בניקוי אחורי + 2 דחסנים
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 900 מ"מ
עומק התקנה – 7.37 מטר
התקנה – 03/21

מט"ש בית שמש

מט"ש בית שמש
משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 1500 מ"מ
עומק התקנה – 2.5 מטר
התקנה – 04/21

דחסני גבבה נתניה

אתר התקנה – נתניה
משרד תכנון – בלשה ילון
תאור המגוב – 3 דחסני גבבה חלזוניים
חומר מבנה – פלב"מ 316
התקנה – 04/20

מגוב מכני אנכי

אתר התקנה – ביתר עלית צפונית
משרד תכנון – פלגי מים
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 800 מ"מ
עומק התקנה – 6.77 מטר
התקנה – 05/21

מגוב מכני אנכי

סל אבנים ביתר עלית צפונית
משרד תכנון – פלגי מים
תאור המגוב – סל אבנים אוטומטי
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב– 1100 מ"מ
עומק התקנה – 6.77 מטר
התקנה – 05/21

מפעלי ים המלח

סל סינון מפעלי ים המלח – תחנה 4
משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – סל סינון אוטומטי.
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב – 910 מ"מ
עומק התקנה – 2.66 מטר
התקנה – 05/21