אל.די. מערכות טיהור - התקנות 2021

חוחית כרמיאל

ניר צבי באר יעקב - מגוב ודחסן

משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – מגוב אנכי בניקוי אחורי + דחסן
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 12 מ"מ
רוחב הרשת – 800 מ"מ
עומק התקנה – 14.5 מטר
התקנה – 01/23

חוחית כרמיאל

מכון 1 רעננה - מגוב ודחסן

משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – מגוב אנכי בניקוי אחורי + דחסן
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 1400 מ"מ
עומק התקנה – 4.35 מטר
התקנה – 02/23

חוחית כרמיאל

כפר מכבי - מגוב אנכי

משרד תכנון – מ.רוזנטל מהנדסים
תאור המגוב – מגוב אנכי בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב הרשת – 500 מ"מ
עומק התקנה – 6.8 מטר
התקנה – 02/23

חוחית כרמיאל

מט"ש בית שמש - סל סינון ודחסן

משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – סל סינון לצופת + דחסן
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 6 מ"מ
רוחב הרשת – 750 מ"מ
עומק התקנה – 3.2 מטר
התקנה – 02/23

מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי

אתר התקנה – ביתר עלית צפונית
משרד תכנון – פלגי מים
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 800 מ"מ
עומק התקנה – 6.77 מטר
התקנה – 05/21

מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי

סל אבנים ביתר עלית צפונית
משרד תכנון – פלגי מים
תאור המגוב – סל אבנים אוטומטי
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב– 1100 מ"מ
עומק התקנה – 6.77 מטר
התקנה – 05/21