אל.די. מערכות טיהור - התקנות 2015

מגוב מכני כפר קאסם
משרד תכנון – אינג' תים בע"מ
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 15 מ"מ
מידות הרשת – רוחב – 600 מ"מ / גובה – 1000 מ"מ
עומק התקנה – 4.6 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 01/2015

מסנון דחסן  רמות שפירא
משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – מסנן דחסן
חומר מבנה – פלב"מ 304
מרווח סינון – חור בקוטר 6 מ"מ
מידות הרשת – אורך – 1000 מ"מ / קוטר – 230 מ"מ
סטטוס – הפעלה ומסירה 01/2015

מכון טיהור שפכים צ.ח.ר
משרד תכנון – ח.ג.מ
תאור המגוב – מגוב מכני משופע בניקוי קידמי
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 6 מ"מ
מידות הרשת – רוחב – 630 מ"מ / גובה – 1200 מ"מ
עומק התקנה – 1.2 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 03/2015

מכון טיהור שפכים משמר העמק
משרד תכנון – פלגי מים
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 10 מ"מ
מידות הרשת – רוחב – 500 מ"מ / גובה – 500 מ"מ
עומק התקנה – 0.6 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 05/2015

מכון טיהור שפכים צ.ח.ר
משרד תכנון – ח.ג.מ
תאור המגוב – מגוב מכני משופע בניקוי קידמי (תעלת מעקף)
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 6 מ"מ
מידות הרשת – רוחב – 630 מ"מ / גובה – 1200 מ"מ
עומק התקנה – 1.2 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 06/2015

מגוב מכני מכון ג' ראש העין
משרד תכנון – סירקין בוכנר
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן גבבה חלזוני
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 15 מ"מ
מידות הרשת – רוחב – 1000 מ"מ / גובה – 1200 מ"מ
עומק התקנה – 8 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 07/2015

סל סינון אוטומטי בוקעתה
משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – סל סינון אוטומטי
חומר מבנה – פלב"מ 304 (מסילות – פלדה מגולוונת בטבילה חמה)
מרווח סינון – חור בקוטר 15 מ"מ
מידות הסל – רוחב – 780 מ"מ / גובה – 650 מ"מ
עומק התקנה – 8.3 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 07/2015

מגוב מכני ודחסן גבבה באר יעקב דרומית
משרד תכנון – מלין
תאור המגוב – מגוב מכני משופע בניקוי קידמי + דחסן גבבה חלזוני
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 15 מ"מ
מידות הרשת – רוחב – 700 מ"מ / גובה – 1500 מ"מ
עומק התקנה – 6.5 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 08/2015

מגוב מכני נוף איילון
משרד תכנון – שיפריס
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן גבבה חלזוני
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 15 מ"מ
מידות הרשת – רוחב – 600 מ"מ / גובה – 1000 מ"מ
עומק התקנה – 1.5 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 08/2015

אל.די מערכות טיהור וסינון
עקוב אחרינו