אל.די. מערכות טיהור - התקנות 2017

תחנת שאיבה לידו אשדוד
משרד תכנון – איחוד מהנדסים
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן גבבה חלזוני
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה (רשת + מגרפה פלב"מ 316)
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 600 מ"מ
עומק התקנה – 2.2 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 01/2017

תחנת שאיבה לביוב נען
משרד תכנון – ארנון קפלן
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן גבבה
חומר מבנה – פלב"מ 316.
מרווח סינון – 12 מ"מ
רוחב הרשת – 800 מ"מ
עומק התקנה – 3 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 02/2017

תחנת שאיבה יא אשדוד
משרד תכנון – איחוד מהנדסים
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה (רשת + מגרפה פלב"מ 316)
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 600 מ"מ
עומק התקנה – 1.4 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 02/2017

מכון טיהור שפכים נתיב הל"ה
משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – סל סינון אוטומטי
חומר מבנה – פלב"מ 304 (מסילות – פלדה מגולוונת בטבילה חמה)
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב – 740 מ"מ
עומק התקנה – 2.3 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 02/2017

סל סינון אוטומטי מושב יציץ
משרד תכנון – ארנון קפלן
תאור המגוב – סל סינון אוטומטי
חומר מבנה – פלב"מ 304 (מסילות – פלדה מגולוונת בטבילה חמה)
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב – 760 מ"מ
עומק התקנה – 9.15 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 02/2017

תחנת שאיבה אקרילן אשדוד
משרד תכנון – איחוד מהנדסים
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן גבבה חלזוני
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה (רשת + מגרפה פלב"מ 316)
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 600 מ"מ
עומק התקנה – 4.21 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 03/2017

תחנת שאיבה גלעד כוכב יאיר
משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – סל סינון אוטומטי
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב – 910 מ"מ
עומק התקנה – 2.34 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 03/2017

תחנת שאיבה בית אל כוכב יאיר
משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – סל סינון אוטומטי
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב – 910 מ"מ
עומק התקנה – 2.77 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 04/2017

תחנת שאיבה סביונים חדש מעלות
משרד תכנון – יוסי שיפריס
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן גבבה חלזוני
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה (רשת + מגרפה פלב"מ 316)
מרווח סינון – 12 מ"מ
רוחב הרשת – 600 מ"מ
עומק התקנה – 1.11 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 04/2017

מכון טיהור שפכים חצור
משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – מגוב מכני משופע בניקוי קידמי
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב הרשת – 700 מ"מ
עומק התקנה – 1.16 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 05/2017

מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי

תחנת שאיבה שרונה כפר יונה
משרד תכנון – סירקין בוכנר
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן גבבה חלזוני
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 1000 מ"מ
עומק התקנה – 11.35 מטר
סטטוס – התקנה באתר 06/2017

מכון טיהור שפכים ניר אליהו
משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי (2 מגובים)
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 1300 מ"מ
עומק התקנה – 9.66 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 05/2017 + 09/2017

סל סינון אוטומטי מושב רמות מאיר
משרד תכנון – ארנון קפלן
תאור המגוב – סל סינון אוטומטי
חומר מבנה – פלב"מ 304 (מסילות – פלדה מגולוונת בטבילה חמה)
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב – 860 מ"מ
עומק התקנה – 3.57 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 11/2017

תחנת שאיבה צפונית מסעדה
משרד תכנון – בלשה ילון
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן גבבה חלזוני
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 600 מ"מ
עומק התקנה – 2.82 מטר
סטטוס – התקנה באתר 11/2017

תחנת שאיבה תמר רחובות
משרד תכנון – מלין
תאור המגוב – מגוב מכני משופע בניקוי קידמי + דחסן גבבה חלזוני
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 700 מ"מ
עומק התקנה – 5.7 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 12/2017

אל.די מערכות טיהור וסינון
עקוב אחרינו