אל.די. מערכות טיהור - התקנות 2018

סל סינון אוטומטי מושב גני יוחנן
משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – סל סינון אוטומטי
חומר מבנה – פלב"מ 304 (מסילות – פלדה מגולוונת בטבילה חמה)
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב – 760 מ"מ
עומק התקנה – 7 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 02/2018

מגוב מכני זרזיר – אל הייב
משרד תכנון – יעד תכנון מים
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 500 מ"מ
עומק התקנה – 1.45 מטר
סטטוס – התקנה באתר 02/2018

תחנת שאיבה אזור המלאכה מודיעין
משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן גבבה חלזוני
חומר מבנה – פלב"מ 304
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב הרשת – 350 מ"מ
עומק התקנה – 2.65 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 03/2018

מכון טיהור שפכים ביתניה
משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – מסנן דחסן לביוביות
חומר מבנה – פלב"מ 304
מרווח סינון – 10 מ"מ
סטטוס – הפעלה ומסירה 03/2018

תחנת שאיבה לביוב אגרובנק חדרה
משרד תכנון – פלגי מים
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן גבבה
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 600 מ"מ
עומק התקנה – 9 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 05/2018

מגוב מכני משמר איילון אנוש

מגוב מכני משמר איילון אנוש
משרד תכנון – ארנון קפלן
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 12 מ"מ
רוחב הרשת – 500 מ"מ
עומק התקנה – 4.1 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 06/2018

מגוב מכני ודחסן גבבה חלזוני צור הדסה
משרד תכנון – ברז'יק מהנדסים
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן גבבה חלזוני
חומר מבנה – פלב"מ 304
מרווח סינון – 8 מ"מ
רוחב הרשת – 600 מ"מ
עומק התקנה – 1 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 06/2018

תחנת שאיבה לביוב חוף מגדל
משרד תכנון – צפריר וינשטיין
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב הרשת – 600 מ"מ
עומק התקנה – 5.1 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 07/2018

סל סינון אוטומטי מושב נווה ירק
משרד תכנון – אל. די מערכות
תאור המגוב – סל סינון אוטומטי
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב – 910 מ"מ
עומק התקנה – 7.25 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 07/2018

מגוב מכני אנכי יד רמב"מ
משרד תכנון – ארנון קפלן
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 12 מ"מ
רוחב הרשת – 500 מ"מ
עומק התקנה – 4.7 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 07/2018

מגוב מכני אנכי תחנת רחובות ראשית

מגוב מכני אנכי תחנת רחובות ראשית
משרד תכנון – מלין מהנדסים
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 1800 מ"מ
עומק התקנה – 5.5 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 08/2018

פלגי מים

מגוב מכני אנכי עילבון
משרד תכנון – פלגי מים
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 600 מ"מ
עומק התקנה – 1.3 מטר
סטטוס – התקנה באתר 10/2018

חילזון דחסן שלומי

מגוב מכני אנכי כפול שלומי
משרד תכנון – יוסי שיפריס
תאור המגוב – 2 מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + מסוע + דחסן
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 800 מ"מ
עומק התקנה – 5 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 02/2019

סל סינון אוטומטי שלומית

סל סינון אוטומטי שלומית
משרד תכנון – לביא נטיף
תאור המגוב – סל סינון אוטומטי
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב – 910 מ"מ
עומק התקנה – 4.28 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 02/2019

מגוב אנכי מרינה אשדוד

מגוב מכני אנכי מרינה אשדוד
משרד תכנון – איחוד מהנדסים
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 800 מ"מ
עומק התקנה – 5.3 מטר
סטטוס – התקנה באתר 11/2018

מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי

מגוב מכני אנכי נוה דניאל
משרד תכנון – סאפ שרותי הנדסה
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב הרשת – 500 מ"מ
עומק התקנה – 1.7 מטר
סטטוס – התקנה באתר 11/2018

מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי

מגוב מכני אנכי מעלות סביונים "ישן"
משרד תכנון – יוסי שיפריס  
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 12 מ"מ
רוחב הרשת – 600 מ"מ
עומק התקנה – 1.1 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 12/2018

ממיין גרוסת מטש חיפה

ממיין גרוסת מכון טיהור חיפה
משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המתקן – ממיין גרוסת
חומר מבנה – פלב"מ 304
סטטוס – הפעלה ומסירה 12/2018

אל.די מערכות טיהור וסינון
עקוב אחרינו