אל.די. מערכות טיהור - התקנות 2019

תחנת שאיבה לביוב צלמון
משרד תכנון – פלגי מים
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן גבבה
חומר מבנה – פלב"מ 304
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 600 מ"מ
עומק התקנה – 1 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 01/2019

תחנת שאיבה לביוב וולפסון עפולה
משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן גבבה חלזוני
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 12 מ"מ
רוחב הרשת – 700 מ"מ
עומק התקנה – 5.1 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 03/2019

מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי

תחנת שאיבה לביוב 8 עכו
משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 1100 מ"מ
עומק התקנה – 4 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 03/2019

תחנת שאיבה לביוב פורדייס
משרד תכנון – יוסף דיב מהנדסים
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 600 מ"מ
עומק התקנה – 3 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 04/2019

סל סינון אוטומטי מושב כפר מרדכי
משרד תכנון – ארנון קפלן
תאור המגוב – סל סינון אוטומטי
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב – 860 מ"מ
עומק התקנה – 7.57 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 04/2019

סל סינון אוטומטי מושב כפר אביב
משרד תכנון – ארנון קפלן
תאור המגוב – סל סינון אוטומטי
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב – 860 מ"מ
עומק התקנה – 2.22 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 04/2019

מגוב מכני אנכי נוה אברהם קריית אתא
משרד תכנון – ת.ל.מ מהנדסים
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 600 מ"מ
עומק התקנה – 7.25 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 04/2019

מגוב אבו קורינאת

מגוב מכני אנכי אבו קורינת
משרד תכנון – מ.ב.ת מהנדסים יועצים
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 700 מ"מ
עומק התקנה – 4.8 מטר
סטטוס – התקנה 04/2019

סל סינון אוטומטי קיבוץ המעפיל
משרד תכנון – ארנון קפלן
תאור המגוב – סל סינון אוטומטי
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב – 860 מ"מ
עומק התקנה – 2.5 מטר
סטטוס – התקנה 04/2019

מכון טיהור שפכים מעיין צבי
משרד תכנון – פלגי מים
תאור המגוב – 2 מגוב מכני משופע בניקוי קידמי + דחסן
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב הרשת – 100 מ"מ
עומק התקנה – 1.4 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 05/2019

אתר התקנה – איכסאל תחנה ראשית
משרד תכנון – אבו תאיה קפלן
תאור המגוב – 2 מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 800 מ"מ
עומק התקנה – 2.71 מטר
סטטוס – התקנה 05/2019

מגוב מכני אנכי קריית ים
משרד תכנון – יוסי שיפריס
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 1000 מ"מ
עומק התקנה – 5.8 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 06/2019

מגוב מכני אנכי מרכז רפואי תל השומר
משרד תכנון – איחוד מהנדסים
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 12 מ"מ
רוחב הרשת – 600 מ"מ
עומק התקנה – 3.76 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 06/2019

מגוב מכני אנכי תחנה 6 עכו
משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 700 מ"מ
עומק התקנה – 2.34 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 07/2019

תחנת שאיבה ראשית אילת 
משרד תכנון – בלשה ילון
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב הרשת – 1300 מ"מ
עומק התקנה – 2.1 מטר
סטטוס – הפעלה ומסירה 08/2019

ראש העין תחנה ז

מגוב מכני אנכי תחנה ז' ראש העין
משרד תכנון – יוסי שיפריס
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 800 מ"מ
עומק התקנה – 6.31 מטר
סטטוס – התקנה 08/2019

מגוב מכני אנכי משמר איילון אופרה
משרד תכנון – ארנון קפלן
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 12 מ"מ
רוחב הרשת – 500 מ"מ
עומק התקנה – 4.5 מטר
סטטוס – התקנה 09/2019

סל סינון אוטומטי קיבוץ גבעת חיים
משרד תכנון – ארנון קפלן
תאור המגוב – סל סינון אוטומטי
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב – 860 מ"מ
עומק התקנה – 3.6 מטר
סטטוס – התקנה 11/2019

מכון טיהור שפכים חיפה
משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המתקן – ממיין גרוסת
חומר מבנה – פלב"מ 304
סטטוס – הפעלה ומסירה 12/2019

ממיין גרוסת מכון טיהור שפכים כפר סבא
משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המתקן – ממיין גרוסת
חומר מבנה – פלב"מ 316
סטטוס – הפעלה ומסירה 12/2019

ממיין גרוסת מכון טיהור שפכים מעיין צבי
משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המתקן – ממיין גרוסת
חומר מבנה – פלב"מ 316
סטטוס – הפעלה ומסירה 12/2019

מגוב מכני אנכי תחנה ד' ראש העין
משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלב"מ 304
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 800 מ"מ
עומק התקנה – 5 מטר
סטטוס – התקנה 12/2019

מתקן ביוביות מכון טיהור שפכים מעיין צבי
משרד תכנון – פלגי מים
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב הרשת – 800 מ"מ
עומק התקנה – 6.31 מטר
סטטוס – התקנה 12/2019

אל.די מערכות טיהור וסינון
עקוב אחרינו