אל.די. מערכות טיהור - התקנות 2020

סל סינון אוטומטי חצבה

סל סינון אוטומטי מושב חצבה
משרד תכנון – ארנון קפלן
תאור המגוב – סל סינון אוטומטי
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב – 760 מ"מ
עומק התקנה – 5 מטר
התקנה – 01/2020

מגוב משופע בית שמש

מכון טיהור שפכים בית שמש
משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – מגוב משופע בניקוי קידמי
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 6 מ"מ
רוחב הרשת – 1450 מ"מ
עומק התקנה – 1.4 מטר
התקנה – 01/2020

סל סינון נווה

סל סינון אוטומטי נווה
משרד תכנון – ארגון עובדי המים
תאור המגוב – סל סינון אוטומטי
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב – 760 מ"מ
עומק התקנה – 7 מטר
התקנה – 01/2020

סל סינון אוטומטי בני נצרים

סל סינון אוטומטי בני נצרים
משרד תכנון – ארגון עובדי המים
תאור המגוב – סל סינון אוטומטי
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב – 760 מ"מ
עומק התקנה – 7 מטר
התקנה – 01/2020

סל סינון אוטומטי פרי גן
משרד תכנון – ארגון עובדי המים
תאור המגוב – סל סינון אוטומטי
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב – 760 מ"מ
עומק התקנה – 6.1 מטר
התקנה – 01/2020

מגוב מכני אנכי שעב
משרד תכנון – יעד תכנון
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 800 מ"מ
עומק התקנה – 5.6 מטר
התקנה – 02/2020

מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי

מגוב מכני אנכי קריית עקרון
משרד תכנון – גרגורי ליסגורסקי
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 12 מ"מ
רוחב הרשת – 800 מ"מ
עומק התקנה – 8.1 מטר
התקנה – 03/2020

מגוב מכני אנכי עין גדי
משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 12 מ"מ
רוחב הרשת – 500 מ"מ
עומק התקנה – 5.25 מטר
התקנה – 04/2020

סל סינון אוטומטי יבול
משרד תכנון – ארגון עובדי המים
תאור המגוב – סל סינון אוטומטי
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב – 760 מ"מ
עומק התקנה – 4.16 מטר
התקנה – 05/2020

סל סינון אוטומטי עין הבשור
משרד תכנון – ארגון עובדי המים
תאור המגוב – סל סינון אוטומטי
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב – 760 מ"מ
עומק התקנה – 3.8 מטר
התקנה – 05/2020

תחנת שאיבה ראשית לוד
משרד תכנון – יוסי שיפריס
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 12 מ"מ
רוחב הרשת – 1200 מ"מ
עומק התקנה – 5.3 מטר
התקנה – 07/2020

סל סינון אוטומטי מרכז שפירא
משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – סל סינון אוטומטי
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב – 760 מ"מ
עומק התקנה – 7 מטר
התקנה – 07/2020

מגוב מכני אנכי טירה מזרחית
משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 500 מ"מ
עומק התקנה – 7.52 מטר
התקנה – 07/2020

סל סינון אוטומטי כפר בילו
משרד תכנון – ארנון קפלן
תאור המגוב – סל סינון אוטומטי
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב – 760 מ"מ
עומק התקנה – 5 מטר
התקנה – 08/2020

מכון טיהור שפכים נתניה
משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – מגוב משופע בניקוי קידמי
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 6 מ"מ
רוחב הרשת – 1650 מ"מ
עומק התקנה – 2.3 מטר
התקנה – 08/2020

מכון טיהור שפכים בית שמש
משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 1000 מ"מ
עומק התקנה – 2.5 מטר
התקנה – 09/2020

 

אורים נירים ניר-עוז רפת-מעון

מגוב מכני ניר עוז
משרד תכנון – אריה שוורץ
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב הרשת – 500 מ"מ
עומק התקנה – 4.05 מטר
התקנה – 10/2020

אורים נירים ניר-עוז רפת-מעון

מכון טיהור שפכים נירים
משרד תכנון – אריה שוורץ
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב הרשת – 500 מ"מ
עומק התקנה – 3.1 מטר
התקנה – 10/2020

אורים נירים ניר-עוז רפת-מעון

מכון טיהור שפכים אורים
משרד תכנון – אריה שוורץ
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב הרשת – 500 מ"מ
עומק התקנה – 6.95 מטר
התקנה – 11/2020

מגוב נחל תאנים

מכון טיהור שפכים נחל תאנים
משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 600 מ"מ
עומק התקנה – 3.5 מטר
התקנה – 11/2020

מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי

מכון טיהור שפכים רפת מעון
משרד תכנון – אריה שוורץ
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב הרשת – 500 מ"מ
עומק התקנה – 3.09 מטר
התקנה – 12/2020

מגוב קריית אונו

מכון טיהור שפכים קריית אונו
משרד תכנון – מלין מהנדסים
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 800 מ"מ
עומק התקנה – 8.2 מטר
התקנה – 11/2020

אל.די מערכות טיהור וסינון
עקוב אחרינו