אל.די. מערכות טיהור התקנות 2021

חוחית כרמיאל

חוחית כרמיאל - מגוב אנכי

משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 500 מ"מ
עומק התקנה – 1.2 מטר
התקנה, הפעלה ומסירה 01/2021

מכון 6 ראשון לציון

מכון 6 ראשון לציון - מגוב, דחסן וממיין גרוסת

משרד תכנון – תלם מהנדסים
תאור המגוב – 2 מגובים מכניים אנכיים בניקוי אחורי + 2 דחסנים
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב הרשת – 600 מ"מ
עומק התקנה – 3 מטר
סטטוס – התקנה, הפעלה ומסירה
התקנה – 01/21

מגוב מכני נגב אקולוגיה

מתקן קליטת ביוביות נגב אקולוגיה

משרד תכנון – פלגי מים
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן + ממיין גרוסת
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 8 מ"מ
רוחב הרשת – 500 מ"מ
עומק התקנה – 1.2 מטר
סטטוס – התקנה, הפעלה ומסירה
התקנה – 01/21

מגוב מכני ביר אל מכסור

ביר אל מכסור - מגוב מכני

משרד תכנון – אבו תאיה איבראהים
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 600 מ"מ
עומק התקנה – 2.2 מטר
התקנה – 02/21

סל סינון יד מרדכי

יד מרדכי - סל סינון אוטומטי

משרד תכנון – ארגון עובדי המים
תאור המגוב – סל סינון אוטומטי
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב – 760 מ"מ
עומק התקנה – 2.88 מטר
התקנה – 03/21

מגוב מכני אנכי מגן

מגן - מגוב מכני ודחסן

משרד תכנון – אריה שוורץ
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב הרשת – 600 מ"מ
עומק התקנה – 4.23 מטר
התקנה – 03/21

מט"ש חריש

מט"ש חריש - מגובים ודחסנים

משרד תכנון – סירקין בוכנר קורנברג
תאור המגוב – 2 מגובים מכניים אנכיים בניקוי אחורי + 2 דחסנים
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 900 מ"מ
עומק התקנה – 7.37 מטר
התקנה – 03/21

מט"ש בית שמש

מט"ש בית שמש - מגוב מכני ודחסן

משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 1500 מ"מ
עומק התקנה – 2.5 מטר
התקנה – 04/21

דחסני גבבה נתניה

תחנות שאיבה נתניה - 3 דחסני גבבה

משרד תכנון – בלשה ילון
תאור המגוב – 3 דחסני גבבה חלזוניים
חומר מבנה – פלב"מ 316
התקנה – 04/21

מגוב ביתר עילית

ביתר עלית צפונית - מגוב ודחסן

משרד תכנון – פלגי מים
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 800 מ"מ
עומק התקנה – 6.77 מטר
התקנה – 05/21

סל אבנים ביתר עילית

ביתר עלית צפונית - סל אבנים

משרד תכנון – פלגי מים
תאור המגוב – סל אבנים אוטומטי
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב– 1100 מ"מ
עומק התקנה – 6.77 מטר
התקנה – 05/21

מפעלי ים המלח

מפעלי ים המלח - תחנה 4 - סל סינון

משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – סל סינון אוטומטי.
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב – 910 מ"מ
עומק התקנה – 2.66 מטר
התקנה – 05/21

סל סינון חולית

קיבוץ חולית - סל סינון אוטומטי

משרד תכנון – אפיק הנדסה
תאור המגוב – סל סינון אוטומטי.
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב – 760 מ"מ
עומק התקנה – 7 מטר
התקנה – 07/21

מגדל תפן מגוב ודחסן

מגדל תפן - מגוב מכני אנכי ודחסן

משרד תכנון – תלם מהנדסים
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב הרשת – 500 מ"מ
עומק התקנה – 3.44 מטר
התקנה – 07/21

מגוב מחנה הרצוג

מחנה הרצוג - מגוב מכני אנכי

משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב הרשת – 500 מ"מ
עומק התקנה – 5.57 מטר
התקנה – 08/21

מגוב אנכי משגב כרמיאל

משגב כרמיאל - מגוב מכני אנכי

משרד תכנון – ה.מ.ד.י הנדסה
תיאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 900 מ"מ
עומק התקנה – 1.64 מטר
התקנה – 09/21

מגוב מכני אנכי ודחסן

ג'ואריש - מגוב מכני אנכי ודחסן

משרד תכנון – סירקין בוכנר קורנברג
תיאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 12 מ"מ
רוחב הרשת – 600 מ"מ
עומק התקנה – 5.61 מטר
התקנה – 09/21

מגוב מכני ודחסן

חמי זוהר - מגוב מכני ודחסן

משרד תכנון – ח.ג.מ
תיאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 800 מ"מ
עומק התקנה – 1.64 מטר
התקנה – 09/21

מגוב מכני, מסוע ודחסן

שלומי P4 - מגוב מכני, מסוע ודחסן

משרד תכנון – יוסי שיפריס
תיאור המגוב – 2 מגובים מכניים אנכיים בניקוי אחורי + מסוע + דחסן
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 800 מ"מ
עומק התקנה – 7.38 מטר
התקנה – 11/21

מטש בית שאן

מט"ש בית שאן – מתקן קליטת ביוביות

משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב הרשת – 500 מ"מ
עומק התקנה – 1 מטר
התקנה – 11/21

בזק אשדוד מגוב ודחסן

בזק אשדוד - מגוב מכני אנכי ודחסן

משרד תכנון – אל.די מערכות
תיאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 1500 מ"מ
עומק התקנה – 6.42 מטר
התקנה – 12/21

אל.די מערכות טיהור וסינון
עקוב אחרינו