אל.די. מערכות טיהור - התקנות 2022

מגוב משופע

גבעת רם כרמיאל - מגוב משופע

אתר התקנה – גבעת רם כרמיאל
משרד תכנון – ה.מ.ד.י הנדסה
תאור המגוב – מגוב משופע בניקוי קידמי
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 8 מ"מ
רוחב הרשת – 600 מ"מ
עומק התקנה – 6 מטר
התקנה – 01/22

מגוב אנכי

טמרה ראשית - מגוב אנכי ודחסן כפול

משרד תכנון – אבו תאיה איבראהים
תאור המגוב – מגוב אנכי בניקוי אחורי + דחסן כפול
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 600 מ"מ
עומק התקנה – 3.64 מטר
התקנה – 02/22

מגוב אנכי

ראשון לציון מכון 1 א - מגוב אנכי ודחסן כפול

משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי + דחסן כפול
חומר מבנה – פלב"מ 304
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 600 מ"מ
עומק התקנה – 4.5 מטר
התקנה – 02/22

מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי

מט"ש בית שמש - 2 מגובים אנכיים

משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – 2 מגובים אנכיים בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 7 מ"מ
רוחב הרשת – 1.6 מ"מ
עומק התקנה – 1.6 מטר
התקנה – 04/22

סל סינון אוטומטי

מפעלי ים המלח - תחנה 2

משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – סל סינון אוטומטי
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב – 910 מ"מ
עומק התקנה – 2.8 מטר
התקנה – 04/22

מגוב מכני

כעביה - מגוב מכני

משרד תכנון – יוסף דיב – מהנדסים יועצים
תאור המגוב – מגוב מכני בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב הרשת – 500 מ"מ
עומק התקנה – 6 מטר
התקנה – 05/22

מגוב אנכי ודחסן

מחנה משואה - מגוב מכני ודחסן

משרד תכנון – אפיק הנדסה
תאור המגוב – מגוב אנכי בניקוי אחורי + דחסן
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 12 מ"מ
רוחב הרשת – 500 מ"מ
עומק התקנה – 3.4 מטר
התקנה – 05/22

סל סינון

מט"ש בית שאן - מגוב אנכי

משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – 2 מגובים אנכיים בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 6 מ"מ
רוחב הרשת – 800 מ"מ
עומק התקנה – 1.5 מטר
התקנה – 05/22

ממיין גרוסת מטש נתבג

מט"ש נתב"ג - ממיין גרוסת

משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המתקן – ממיין גרוסת
חומר מבנה – פלב"מ 316
התקנה – 05/22

יקנעם עלית - סל סינון אוטומטי

משרד תכנון – שפריס מהנדסים
תאור המגוב – סל סינון אוטומטי
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב – 910 מ"מ
עומק התקנה – 1.5 מטר
התקנה – 06/22

סל סינון אלישמע

אלישמע - סל סינון אוטומטי

משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – סל סינון אוטומטי
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 10 מ"מ
רוחב – 740 מ"מ
עומק התקנה – 4.7 מטר
התקנה – 07/22

מגוב מכני אנכי

אבו קרינאת - מגוב מכני אנכי

משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 12 מ"מ
רוחב הרשת – 600 מ"מ
עומק התקנה – 7 מטר
התקנה – 09/22

מגוב אנכי

מודיעין עילית - 2 מגוב אנכי

משרד תכנון – ה.מ.ד.י הנדסה
תאור המגוב – 2 מגובים אנכיים בניקוי אחורי + דחסן כפול
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 15 מ"מ
רוחב הרשת – 1000 מ"מ
עומק התקנה – 5.1 מטר
התקנה – 09/22

מגוב אנכי בניקוי אחורי

בנימינה - מגוב אנכי

משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 12 מ"מ
רוחב הרשת – 450 מ"מ
עומק התקנה – 7 מטר
התקנה – 10/22

מגוב משופע

רמת נבון כרמיאל - מגוב משופע

משרד תכנון – ה.מ.ד.י הנדסה
תאור המגוב – מגוב משופע בניקוי קידמי
חומר מבנה – פלב"מ 316
מרווח סינון – 12 מ"מ
רוחב הרשת – 500 מ"מ
עומק התקנה – 1.5 מטר
התקנה – 11/22

מגוב ודחסן כפול

וולפסון עפולה - מגוב אנכי ודחסן כפול

וולפסון עפולה
משרד תכנון – אל.די מערכות
תאור המגוב – מגוב אנכי בניקוי אחורי + דחסן כפול
חומר מבנה – פלדה מגולוונת בטבילה חמה
מרווח סינון – 12 מ"מ
רוחב הרשת – 700 מ"מ
עומק התקנה – 5.1 מטר
התקנה – 12/22